Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nauki oszczędzania.

 

Szanowna Pani Minister,

 

już w XVIII w. Komisja Edukacji Narodowej postulowała  rozszerzenie programów nauczania o aspekt finansowy, jednak z realizacją tego pomysłu trzeba było poczekać do początków XX w., gdy na ziemiach polskich zaczęto tworzyć szkolne kasy oszczędności. Pierwsza z nich powstała w 1906 r. w Sokalu. Prawne uregulowanie funkcjonowania SKO nastąpiło w 1925 r.

W 2012 roku PKO Bank Polski wprowadził SKO do internetu, tworząc serwis bankowości internetowej dedykowany dzieciom w wieku 6-13 lat (www.sko.pkobp.pl). System SKO dostępny w ramach serwisu bankowości internetowej oznacza odejście od papierowych książeczek i dopisywania odsetek przez nauczyciela. Dzięki serwisowi SKO dzieci mają możliwość sprawdzania stanu oszczędności i lokowania ich w wirtualnych skarbonkach, a za systematyczność w oszczędzaniu premiowane są odznakami, które stanowią element rywalizacji. Dziecko nie może samodzielnie dysponować własnymi pieniędzmi, czyli na przykład wykonywać przelewów zewnętrznych. Tego typu operacje są zarezerwowane dla nauczyciela lub rodzica. Uczeń może poprzez serwis bankowości internetowej podglądać stan środków zgromadzonych na koncie SKO i decydować na jakie cele odkłada oszczędności. Pieniądze na rachunkach SKO każdego dziecka są oprocentowane, a kapitalizacja odsetek następuje w cyklu tygodniowym. Szkoła uruchamia SKO na podstawie umowy z bankiem na prowadzenie kasy przy danej szkole. Rachunki SKO dzieci podpięte są do konta SKO szkoły i funkcjonują jako odrębny, indywidualny rachunek. W ramach SKO szkoła ma również możliwość otwarcia rachunku Rady Rodziców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 

  1. Jak dzisiaj wygląda nauka oszczędzania w szkołach podstawowych? Czy szkoły podstawowe oferują dzieciom naukę oszczędzania?
  2. Czy szkoły podstawowe uczestniczą w Programie edukacji finansowej organizowanej przez Bank PKO BP? Jeżeli tak, jaka jest tego skala – ile szkół w poszczególnych województwach dołączyło do programu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close