Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

Interpelacja w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sportu i Turystyki Pana Witold Bańki w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Najem krótkoterminowy ciągle nie jest w Polsce dostatecznie uregulowany, a niejasne przepisy sprawiają, że wynajmujący mają dużą swobodę wynajmu swoich mieszkań.

W związku z popularnością najmu krótkoterminowego, jak również i korzyściami finansowym, które on przynosi brakuje – szczególnie w atrakcyjnych turystycznie miejscach –  miejsc do wynajmu długoterminowego. Trzeba zauważyć, że taki brak uniemożliwia osobom, które nie mają własnego mieszkania wynajęcie w niektórych miejscach mieszkania na dłużej.

Problemem związanym z najmem krótkoterminowym są również anonimowi turyści, którzy na wakacjach się bawią i zakłócają mir domowy pozostałych mieszkańców danego budynku, a nieraz i dewastują wspólne części obiektów, w których przebywają tylko przez krótki czas.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy trwają pracę nad uregulowaniem rynku najmu krótkoterminowego tak, by godził on zarówno interesy właścicieli mieszkań, jak i ich sąsiadów?
  2. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie zróżnicowanych uregulowań najmu krótkoterminowego dotyczących specyfiki poszczególnych miast, np. ograniczania ilości osób wynajmujących swoje lokale krótkoterminowo?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

W związku z nowymi trendami w gospodarce polegającymi na korzystaniu z platform internetowych umożliwiających wymianę dóbr i usług pomiędzy ludźmi, turystyka jako dziedzina nierozerwalnie związana z otwartością na nowe doświadczenia jest atrakcyjnym obszarem poszukiwania możliwości kojarzenia ze sobą stron, dysponujących potencjałem oferowania dóbr i usług. W ramach ww. wymiany pojawiły się lokale mieszkalne na wynajem krótkoterminowy.

Lokale mieszkalne na wynajem krótkoterminowy nie mogą być jednak traktowane jak hotele, gdyż nie podlegają regulacjom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.).

Ww. ustawa w art. 1 określa warunki świadczenia usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z turystami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa normuje również kwestie świadczenia usług noclegowych w obiektach hotelarskich takich jak pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, w których poziom cen jest zdecydowanie niższy niż w hotelach, natomiast zachowane są minimalne wymagania co do wyposażenia i zakresu usług.

Ministerstwo Sportu i Turystyki obecnie przygotowuje „Białą księgę regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” (dalej: Biała Księga), która obejmie swoim zakresem przede wszystkim system promocji turystycznej oraz jego finansowanie. Konieczność uwzględnienia w pracach nad przygotowaniem Białej Księgi problematyki ekonomii współdzielenia, wynikającej z analiz sposobu finansowania promocji turystycznej, spowoduje objęcie tymi pracami także zagadnienia dotyczącego usług hotelarskich, w tym szczególnie kwestii krótkoterminowego wynajmu mieszkań turystom.

W odniesieniu do prowadzonych prac zastosowanie mogą znaleźć postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239 poz. 2039, z późn. zm.).

Należy podkreślić, że Biała Księga będzie stanowiła podstawę do przygotowania uzasadnienia dla Komisji Europejskiej, niezbędnego w procesie notyfikacji proponowanych regulacji prawnych.

Ponadto należy dodać, że Ministerstwo Sportu i Turystyki jest w trakcie aktualizowania i przygotowania propozycji zmian regulacji usług hotelarskich, usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, które to propozycje zostaną poprzedzone pracami analitycznymi w ramach przygotowania Białej Księgi.

 

Z poważaniem

z up. Ministra Sportu i Turystyki

Sekretarz Stanu

                                                                                             Jarosław Stawiarski

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close