Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

W dniu 27 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

 

Szanowny Panie Premierze,

 

przedmiotowe Rozporządzenie zostało przygotowane i wprowadzone w 1996 r., czyli  dwadzieścia dwa lat temu. Podstawa prawna tejże regulacji znajduje się w kodeksie pracy w art. 232. Upływający czas, zmiana przepisów prawa oraz postęp technologiczny wpływają na dezaktualizację niektórych zapisów rozporządzenia.

Z informacji, które napływają do mojego biura poselskiego wynika, że Rozporządzenie dotyczy tylko pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – zgodnie z art. 2 KP. W ostatnich dwóch latach dokonano wielu zmian na korzyść pracownika, również w oparciu o tzw. umowy cywilnoprawne. Spora część pracowników zatrudnionych chociażby w call center to pracownicy zatrudniani właśnie w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Przedmiotowe Rozporządzenie miało za zadanie chronić osoby pracujące w warunkach szczególnie uciążliwych. Czy nie warto więc rozszerzyć jego zapisy również o pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę zlecenie (dzieło)?

Przepisy ww. rozporządzenia w nie określają szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę napojów (zapisy nie określają, np. jaki rodzaj napoju pracownik winien otrzymać, czy chodzi o wodę czy napój energetyczny) oraz nie rozstrzygają kwestii czy napój ten ma być butelkowany czy udostępniony z kranu poprzez zastosowanie filtrów, a także ile napoju na dobę przysługuje minimalnie pracownikowi.

Problematyczną  kwestią są również posiłki dla pracowników, którzy spożywają tylko produkty bezmięsne albo ze względów zdrowotnych nie mogą spożywać wszystkich produktów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na pytania:

 

  1. Czy pracodawca w przypadku pracownika wegetarianina lub pracownika z nietolerancją na konkretne składniki pokarmowe może/musi wydawać pracownikowi odpowiednie produkty, z których sam będzie sobie przygotowywał odżywcze posiłki lub czy ma zapewnić mu korzystanie z gotowych dań w punkcie gastronomicznym, np. barze czy restauracji, z kuchnią respektującą preferencje żywieniowe?
  2. Czy są określone normy wynikające z innych przepisów które można by zaimplementować do wspomnianego rozporządzenia określające jaki rodzaj i jaką ilość napojów powinien zapewnić pracodawca swojemu pracownikowi?
  3. Czy w Kancelarii Premiera Rady Ministrów trwają prace nad zmiana przywołanego rozporządzenia tak, by obejmowało ono wszystkich pracowników – niezależnie od sposobu ich zatrudnienia?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close