Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo

Interpelacja w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo

W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w 2008 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 12). W Załączniku nr 3 do przedmiotowego Rozporządzenia wskazano wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych MON, które są czasowo bądź częściowo niewykorzystywane przez MON. W wykazie tym umieszczono nieruchomości przypisane do Lotniska Gdynia-Kosakowo, znajdujących się w obrębie Gminy Kosakowo w ilości 242 hektarów.

MON przekazało Gminie Kosakowo przedmiotowe tereny w drodze dzierżawy na okres 30 lat. Dzisiaj lotnisko cywilne nie funkcjonuje, natomiast spółka zarządzająca terenem jest postawiona w stan upadłości likwidacyjnej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie MON ma plany w stosunku do terenów przekazanych Gminie Kosakowo (242 ha)? Czy okres 30 lat dzierżawy może zostać wydłużony, a jeżeli tak to na jaki okres?
  2. Czy możliwe jest, że część z terenów przekazanych w dzierżawę mogłoby zostać przekazanych na własność Gminie Kosakowo? Czy część z tych terenów mogłaby by być wykorzystywana rekreacyjnie? Jeżeli nie to dlaczego?
  3. Czy Gmina Kosakowo może samodzielnie dysponować nieruchomością i przekazać ją innej Gminie bądź innemu podmiotowi w użytkowanie – podmiotowi nie związanemu z lotnictwem cywilnym? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 12 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo.

 

Nieruchomości czynnego lotniska wojskowego Gdynia-Kosakowo o powierzchni 254,9377 ha zostały użyczone na okres 30 lat na rzecz Gminy Kosakowo na potrzeby założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. Gmina Kosakowo, jako strona umowy użyczenia, w przypadku wykorzystywania nieruchomości lotniska wojskowego zgodnie z celem przekazania, może ubiegać się o wydłużenie okresu użyczenia nieruchomości wojskowych.

Lotnisko wojskowe Gdynia-Kosakowo jest wykorzystywane na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, i resort obrony narodowej nie przewiduje zmiany jego wykorzystywania.

W aktualnym stanie prawnym, nieruchomości lotniska wojskowego Gdynia-Kosakowo, jako nieruchomości częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań, które powinny zachować swój lotniczy charakter, mogą zostać jedynie użyczone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego.

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1456), w przypadku wykorzystywania nieruchomości w innym celu niż założenie lub rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego, użyczenie nieruchomości może zostać odwołane na wniosek ministra właściwego ds. transportu i Ministra Obrony Narodowej.

Zgodnie z ww. przepisem, nieruchomości lotniska wojskowego nabyte przez Gminę Kosakowo w drodze użyczenia, mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego, jeżeli gmina sama nie zakłada tego rodzaju lotniska.

Wobec powyższego, nabyte przez Gminę Kosakowo nieruchomości lotniska wojskowego nie mogą zostać przekazane innej gminie lub innemu podmiotowi niezwiązanemu z lotnictwem cywilnym.

 

 

Wojciech SKURKIEWICZ

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close