Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Interpelacja w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

22 marca 2018 roku dokonano nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie w zakresie m.in. dotyczącym udziału przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy w czynnościach polegających na szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych, w tym ustalania wysokości odszkodowania.

Jak dowodzi wielu samorządowców zapis nakładający na gminy obowiązki związane z obsługą administracyjną zespołów dokonujących oględzin i szacowania szkód jest bardzo krzywdzący. Gminy wraz ze wzrostem obowiązku nie otrzymały zwiększonych nakładów finansowych. Kolejną kwestią jest angażowanie sołtysów, którzy nie są etatowymi pracownikami gmin, a także nie posiadają często należytej wiedzy i kompetencji, by rzetelnie wycen dokonywać.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy w zakresie dotyczącym udziału przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy w czynnościach polegających na szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych, w tym ustalania wysokości odszkodowania?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close