Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji

Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji

W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Obecny rząd stwarza doskonałe warunki dla osób powracających z emigracji. Niechlubnym wyjątkiem wydają się być – wg informacji, które otrzymałam z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego – chorzy na stwardnienie rozsiane. Po powrocie z emigracji nie mogą oni kontynuować efektywnego leczenia, bo odmawia się im terapii w ramach II linii leczenia lub nie mają możliwości leczenia ze względu na administracyjne ograniczenia programów lekowych.

Zaniechanie leczenie w przypadku tak chorych pacjentów naraża ich na niepełnosprawności, a nas – podatników na potencjalne zwiększenie kosztów ich leczenia i ewentualnego utrzymania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak wg ministerstwa przedstawia się sytuacja powracających z emigracji Polaków chorych na stwardnienie rozsiane?
  2. Czy ministerstwo dysponuje danymi, które mówią o liczbie osób, którym odmówiono kontynuacji terapii w ramach II linii leczenia?
  3. Czy ministerstwo planuje zmiany systemowe zakresie leczenia pacjentów powracających z emigracji?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

26 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji.

W kwestii refundacji leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego w ramach programów lekowych uprzejmie przekazuję, że w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych chorzy z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego mogą być leczeni w ramach następujących programów lekowych:

  1. Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35), w ramach którego finansowany jest: interferon β (produkt leczniczy: Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia), octan glatirameru (produkt leczniczy: Copaxone, Remurel) fumaran dimetylu (produkt leczniczy: Tecfidera), peginterferon beta-1a (produkt leczniczy: Plegridy) teryflunomid (produkt leczniczy: Aubagio) alemtuzumab (produkt leczniczy: Lemtrada).
  2. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardniania rozsianego (ICD-10 G 35) w ramach którego finansowany jest: fingolimod (produkt leczniczy: Gilenya) oraz natalizumab (produkt leczniczy: Tysabri).

 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Ministra Zdrowia od Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu ostatniego roku wpłynęły do NFZ dwa sygnały od pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających do Polski, którzy pytali się  o możliwość kontynuacji leczenia rozpoczętego poza granicami kraju. Natomiast w kwestii pytania dotyczącego danych o liczbie osób, którym odmówiono kontynuacji terapii w ramach drugiej linii leczenia, należy zaznaczyć, że NFZ nie posiada takich danych ponieważ nie są one gromadzone w systemach informatycznych Funduszu.

Na zakończenie dodaję, że systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych technologii lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest priorytetem Ministra Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup chorych w Polsce. Działając w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz starannie równoważąc interesy wszystkich grup pacjentów partycypujących w systemie refundacji, a także kładąc szczególny nacisk na dbałość o dyscyplinę finansów publicznych, podejmowane są wielokierunkowe działania w celu udostępniania pacjentom wielu opcji terapeutycznych.

 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close