Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie reform Straży Ochrony Kolei

Interpelacja w sprawie reform Straży Ochrony Kolei

W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Joachim Brudziński w sprawie reform Straży Ochrony Kolei.

 

Straż Ochrony Kolei to instytucja, która istnieje wiele lat i niewątpliwie potrzebuje gruntownych reform. Jej obecne funkcjonowanie nie do końca przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej słychać, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmianę w tej instytucji. Zmiana ma polegać, np. na innej podległości tej służby. W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Na jakim etapie jest reforma Straży Ochrony Kolei?
  2. Kiedy reforma tej instytucji wejdzie w życie?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 6 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie reform Straży Ochrony Kolei.

Opracowany w 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei (aktualnie o Straży Kolejowej), który przewiduje przekształcenie straży ochrony kolei działających na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.) został w grudniu 2017 roku ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt ustawy, oznaczony numerem KRM 10-51-16, umieszczono w porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednakże decyzją Prezesa Rady Ministrów został on w dniu 3 stycznia 2018 roku zdjęty z porządku posiedzenia.

Do ww. projektu ustawy uwagi zgłosili: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Cyfryzacji. Dodatkowo Minister Finansów przedstawił stanowisko, iż przyjęcie rozwiązań określonych projektem ustawy skutkować będzie koniecznością zmian w przyjętym przez Radę Ministrów programie wieloletnim pn.: Pomoc w zakresie finansowania zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Uwagi do projektu ustawy przedstawiła również Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa oraz Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Mając na uwadze zakres uprawnień funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei należy wskazać, że są oni odpowiednio przygotowani i posiadają stosowne narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa
na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, w tym w szczególności zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia. Prowadzone dotychczas prace legislacyjne miały na celu przekształcenie formy instytucjonalnej funkcjonującej aktualnie formacji, nie zaś diametralną zmianę jej uprawnień i zakresu realizowanych zadań. Należy bowiem podkreślić, że Straż Ochrony Kolei wykonuje powierzone jej zadania sprawnie i skutecznie.

 

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Krzysztof Kozłowski

Sekretarz Stanu w MSWiA

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close