Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim

Interpelacja w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim

W dniu 2 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

zapisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, mówią, że „do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym” (art. 3 ust. 2). Zapis ten obliguje do ochrony języka instytucje państwowe, w tym narodowe media: radio i telewizja. Preambuła do ustawy zwraca uwagę na jeszcze dwa istotne aspekty: „że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury” oraz „że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego”.

Dzisiaj – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji – nadawcy programów radiowych są zobligowani do przeznaczenia co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim.

Celem wprowadzenia minimalnego 33% progu była ochrona i promocja polskich wykonawców oraz ochrona języka polskiego. Niestety 60% z 33% nadawanych programów w języku polskim ustalone zostało pomiędzy godziną 5.00 a 24.00.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Z czego wynika tak niski procent obligatoryjnej polskiej muzyki w radiu?
  2. Dlaczego zakres godzinowy dla emitowania parametru puszczania muzyki krajowej, czyli 60% z 33% ustalony został pomiędzy godziną 5.00 a 24.00? Jaka jest słuchalność Polskiego Radia w tych godzinach? Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie godzinowym?
  3. Czy ministerstwo planuje zmiany w kwestii zwiększenia udziału muzyki rodzimej przynajmniej do poziomu 50%, nadawanej w godzinach 6.00 – 22.00?
  4. Czy ministerstwo planuje wyłączenie z rygoru ustawy stacji nadających wyłącznie muzykę klasyczną bez słów, dla których wprowadzenie obowiązku puszczania polskich utworów słowno-muzycznych wydaje się być bezzasadne?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close