Interpelacja w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych

Interpelacja w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych

W dniu 4 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Polskie społeczeństwo pracuje coraz dłużej, a ze względu na lepszą sytuację ekonomiczną oraz liczne możliwości, znacznie częściej korzysta z atrakcji poza domem. To wszystko sprawia, że często listonosze nie zastają adresatów przesyłek, w tym sądowych w domu.

W tej sytuacji mogą, jeżeli nie zastaną adresata, zostawić przesyłkę dorosłemu domownikowi. Wynika to z domniemania, że skoro ktoś mieszka w tym samym miejscu, co adresat to może ją odebrać. W tej sytuacji może dojść do absurdów, że jeden z małżonków w trakcie rozwodu odbierze list w sprawie rozprawy i nie powiadomi drugiej strony. Sprzeczność interesów w tym tylko przypadku jest nader wyraźna.

Często jednak nie ma w domu nikogo. Wówczas listonosz zostawia awizo, które może odebrać adresat lub osoba upoważniona przez niego na poczcie. Takiej możliwości nie mają osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne od adresata, bo w myśl przepisów Poczta Polska ich nie respektuje.

Paradoksem całej sytuacji jest fakt, że osoba, która ma pełnomocnictwo notarialne do wielu czynności prawnych, nie może odebrać listu poleconego z sądu.

Trzeba nadmienić, że zgodnie z polskim prawem nieodebraną przesyłkę awizowaną uważa się za doręczoną.

Poczta Polska, powiadomiona o nowym miejscu zamieszkania odbiorcy, nie dostarcza również przesyłek sądowych na nowy adres ponieważ twierdzi, że adresat ma obowiązek powiadomienia sądu, że nastąpiła zmiana adresu. Tyle że adresat może nie wiedzieć, że jakiś sąd prowadzi jakąś sprawę, w której toku może zechcieć się z nim skontaktować.

Tak działające prawo na pewno nie sprzyja aktywnemu obywatelowi, a często niezamierzenie staje się on stroną niekorzystnych dla niego wyroków sądowych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy ministerstwo we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości planuje dokonać zmian w przepisach, które umożliwiałyby odbiór sądowych przesyłek na innych niż dotychczasowych zasadach, np. na podstawie pełnomocnictw notarialnych? Jeżeli tak to kiedy, jeżeli nie to dlaczego?
  2. Czy Poczta Polska stosując art. 37 prawa pocztowego, który umożliwia odbiór awizowanych przesyłek na podstawie pełnomocnictw ogólnych, ale zgodnie z art. 37 ust. 3 tylko wtedy, gdy nie narusza to przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń we właściwy sposób dokonuje wyłączenia z tego katalogu przesyłek sądowych?
  3. Czy ministerstwo planuje zmiany w zasadach ogólnych doręczania przesyłek poleconych?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close