Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski

Interpelacja w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski

W dniu 18 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Linia kolejowa na Półwysep Helski została gruntownie zmodernizowana w czasach rządów PO-PSL. Remont trwał trzy lata, a już po roku od jego zakończenia ograniczono na tej trasie ruch. Pociągi uruchomiono na trasie Gdynia Główna-Władysławowo (ok. 40 km), zaś dalsze 35 km na Hel jest obsługiwane tylko przez wybrane pociągi lub Regiobusy.

Pojawiają się głosy o małej rentowności tej trasy. Trzeba jednak zauważyć, że wielu mieszkańców Półwyspu pracuje poza nim i muszą dojeżdżać do pracy. Również część uczniów wybrało szkoły poza miejscem swojego zamieszkania i dojeżdża nawet do Gdyni. Przejazd z przesiadką z pociągu na autobus znacznie wydłuża czas dotarcia mieszkańców półwyspu do celu.

Niewielka liczba pociągów, obsługująca całą trasę poza sezonem, nie sprzyja także ożywianiu ruchu turystycznego na Półwyspie Helskim, z którego żyje część jego mieszkańców.

W związku z powyższym proszę odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie plany wobec trasy Gdynia Główna-Hel ma ministerstwo?
  2. Z czego wynika zastępowanie pociągów Regiobusami?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 5 grudnia 2018 Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie połączenia kolejowego na półwysep Helski.

Informuję, że w zakresie realizacji połączeń kolejowych na trasie Gdynia Główna – Hel, PKP PLK S.A. wykonuje czynności wymienione w art. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117), w tym m.in. udostępnia drogi kolejowe i świadczy usługi z tym związane, pobiera opłaty z tego tytułu, prowadzi ruch kolejowy i utrzymuje infrastrukturę kolejową w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016), organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwy ze względu na zasięg przewozów minister właściwy do spraw transportu, województwo, związek metropolitarny lub organ samorządu terytorialnego, tj.: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny. W przypadku połączeń regionalnych na trasie Gdynia Główna – Hel jest to Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Jednocześnie informuję, że ww. Spółka opracowuje rozkład jazdy na podstawie wniosków składanych przez przewoźników kolejowych. Projekt rocznego rozkładu jazdy podlega akceptacji przez zamawiającego przewoźnika. Opracowane w rozkładzie jazdy 2017/18 trasy pociągów na trasie Gdynia Główna – Hel uzyskały akceptację przewoźników.

 

Infrastruktura kolejowa linii 213 Reda – Hel jest udostępniona całodobowo (poza sezonem letnim jedynym operatorem na omawianej linii są Przewozy Regionalne sp. z o. o.). Z punktu widzenia zarządcy infrastruktury nie ma przeszkód dla zwiększenia liczby pociągów kursujących na przedmiotowej trasie poza sezonem letnim, niemniej inicjatorami zmiany w tej sprawie powinni być organizator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy kolejowi.

 Niezależnie od powyższego informuję, że w obecnej perspektywie finansowej planowane jest przygotowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu pn. „Poprawa przepustowości na linii kolejowej nr 213 Reda – Hel”. Ww. projekt uzyskał pozytywną ocenę w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji przedprojektowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (dalej: „RPO”). W ramach omawianego projektu zostanie wykonane m.in. studium wykonalności. Rozwiązania i koncepcje w nim zawarte będą podstawą do określenia optymalnego wariantu inwestycyjnego w przypadku podjęcia decyzji o realizacji ww. przedsięwzięcia. Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na brak możliwości finansowania ze środków RPO nie zakłada się realizacji prac budowlanych w obecnej perspektywie finansowej.

W ramach prowadzonych obecnie w PKP PLK S.A. prac planistycznych związanych z nową perspektywą finansową 2021 – 2027 analizowany jest projekt pn. „Poprawa przepustowości na linii kolejowej nr 213 Reda – Hel.” Niemniej należy mieć na uwadze, że ostateczna lista inwestycji będzie również uwarunkowana dostępnością środków finansowych oraz decyzjami uprawnionych interesariuszy, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Bittel

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close