Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie biegłych sądowych

Interpelacja w sprawie biegłych sądowych

W dniu 4 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie biegłych sądowych.

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ogólnie określa wymagania stawiane biegłym sądowym.

Prezesi sądów sami precyzują oczekiwania wobec osób, które chcą wydawać dla sądów specjalistyczne opinie i świadczyć prace na ich rzecz.

Niestety – jak wynika z relacji osób odwiedzających moje biuro poselskie – nie zawsze opinie biegłych – szczególnie orzekających w sprawach małoletnich –  są rzetelne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy ministerstwo planuje ujednolicenie wymagań stawianych przed biegłymi sądowymi, szczególnie w przypadku spraw dotyczących małoletnich? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?
  2. Czy ministerstwo planuje prace dotyczące standaryzacji form wydawanych opinii przez biegłych sądowych? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

w dniu 29 stycznia 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na interpelację dotyczącą kwestii ujednolicenia wymagań stawianych kandydatom na biegłych sądowych oraz standaryzacji form wydawanych przez biegłych sądowych opinii.

W chwili obecnej w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace dotyczące opracowania projektu ustawy dotyczącej funkcjonowania biegłych sądowych w zakresie pozyskiwania statusu biegłego oraz zasad wydawania opinii i ich kontroli. Celem prowadzonych prac jest przygotowanie nowych, kompleksowych rozwiązań prawnych nakierowanych na podniesienie sprawności oraz jakości opiniowania. Nie przesądzając – na obecnym etapie prac – ostatecznych kierunków regulacji normatywnych, zagadnienia zasygnalizowane przez Panią Poseł, dotyczące oczekiwań stawianych wobec osób chcących ubiegać się o uzyskanie statusu biegłego sądowego oraz jakości opinii wydawanych w toku postępowań na zlecenie uprawnionych organów, mieszczą się w obszarze zagadnień objętych trwającymi pracami legislacyjnymi.

Pragnę przy tym wskazać, że zgodnie z § 25 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w związku z opracowywaniem projektu ustawy, złożony został wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close