Interpelacja w sprawie implantów słuchowych

Interpelacja w sprawie implantów słuchowych

W dniu 6 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do  Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie implantów słuchowych.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Od lat osoby niesłyszące i lekarze zabiegają, by oczekiwanie na wymianę procesorów dźwięku, będących elementem implantu słuchowego, nie trwało kilka lat, lecz by wymiana była dokonywana w chwili gdy użytkowane przez pacjenta urządzenie przestaje działać prawidłowo.

W styczniu 2018 roku organizacje skupiające pacjentów z całego kraju wystosowały do Pana Ministra petycje w sprawie skrócenia czasu oczekiwania na wymiany procesorów, których średnia żywotność wynosi 5 lat.

W efekcie doszło do spotkania przedstawicieli pacjentów z Panem ministrem oraz dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego. Jak dowodzą walczący o szybsze terminy wymiany procesorów dźwięku, Pani dyrektor poinformowała, że ministerstwo nie prowadzi i nie planuje prowadzić prac zmierzających do zmiany przepisów, co dałoby możliwość szybkiego rozwiązania problemu.

Ostatnio pojawiła się ekspercka opinia sporządzona przez Radę Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wynika z niej, że system zapewnienia niesłyszącym odpowiedniej opieki nie zawsze się sprawdza. Wpływa to na pogorszenie jakości leczenia, a nawet jego przerwanie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie standardów, wytycznych krajowych oraz kryteriów kwalifikacji, których brak zauważyła Rada Przejrzystości? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?
  2. W jaki sposób ministerstwo planuje rozwiązać problem kolejek wśród osób oczekujących na wymianę procesorów dźwięku, będących elementem implantu słuchowego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close