Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

W dniu 7 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Województwo pomorskie zostało wyjątkowo dotknięte skutkami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W wyniku nawałnicy zginęli ludzie, ale zniszczonych zostało również wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także duże zasoby środowiska przyrodniczego.

W ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 września 2017 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie, którego celem było odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Pomorskiego) zgodnie z informacją z pisma od Marszałka Województwa Pana Mieczysława Struka, 15 marca 2018 roku złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia – Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał 86 punktów. Zarząd Narodowego Funduszu odmówił jednak przyznania dofinansowania. Nie przedstawił też uzasadnienia. Finansowanie przyznał jednak 3 podmiotom, które uzyskały niższą ilość punktów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Jakie były powody, że województwo pomorskie nie otrzymało dofinansowania skoro z pisma Marszałka Województwa wynika, że otrzymały je 3 inne podmioty, które uzyskały niższą ocenę?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close