Interpelacja  w sprawie tzw. dopalaczy

Interpelacja w sprawie tzw. dopalaczy

W dniu 7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercna wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie tzw. dopalaczy

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadziła kolejne rozwiązania prawne, które ograniczają dostępność tzw. dopalaczy. Nowe substancje psychoaktywne znajdujące się w wykazie nowych substancji psychoaktywnych, który stanowi załącznik do ustawy, zostały objęte kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe (narkotyki). Czyny zabronione względem znajdujących się w wykazie nowych substancji psychoaktywnych wiążą się obecnie z zastosowaniem odpowiedzialności karnej. Umożliwia to skuteczniejszą niż dotychczas ochronę społeczeństwa przed tymi substancjami przy zaangażowaniu policji i sądów.

Wprowadzenie zmiany, w wyniku której zamieszczanie niebezpiecznych substancji w wykazie nowych substancji psychoaktywnych dokonuje się w drodze rozporządzenia sprawia, że czas niezbędny do prowadzenia prac legislacyjnych jest krótszy niż w przypadku zmiany regulacji ustawowych. Trzeba jednak pamiętać, iż producenci dopalaczy bardzo szybko tworzą kolejne modyfikacje chemiczne substancji psychoaktywnych lub innych substancji o podobnym działaniu i potencjale uzależnieniowym. Można się zastanowić, czy nie należałoby zdelegalizować w obrocie pozaaptecznym grup substancji chemicznych, które stanowią podstawę produkcji dopalaczy oraz wszystkich ich pochodnych, tzw. analogów, by unikać sytuacji, w której nieznaczna modyfikacja chemiczna nowej substancji psychoaktywnej czyni z niej tzw. dopalacz nie wskazany w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. Tym samym czyny zabronione względem tej substancji nie podlegają odpowiedzialności karnej a jedynie administracyjnej. Stosowanie odpowiedzialności administracyjnej nie przyniosło przyniosło spodziewanych efektów – co było jednym z powodów wprowadzenia wymienionych zmian w Ustawie z 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych.

Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się produkcją, sprowadzaniem, przemytem, przetwarzaniem, porcjowaniem i dystrybucją nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych w ostatnich latach przeniosły w dużej mierze działalność sprzedażową do Internetu. Dostępne są w sieci internetowej portale, na których można dokonać zakupu i zlecić przesyłkę dopalaczy. Wydaje się, iż istnieje możliwość znacznego ograniczenia dostępu do takich portali i są przesłanki, by sądzić, że przyniesie to pozytywne efekty. Przykładem może być narzędzie wprowadzone Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Operatorzy komunikacyjni blokują strony internetowe wpisane do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Zastosowanie podobnego rozwiązania, ukierunkowanego na wyszukiwanie internetowych sklepów z dopalaczami, umieszczanie ich w odpowiednim rejestrze portali i blokowanie do nich dostępu może okazać się skutecznym narzędziem, które ograniczy rozpowszechnianie oraz dostępność tzw. dopalaczy. Istota tego rozwiązania  byłaby analogiczna do tego, które jest prowadzone w odniesieniu do stacjonarnych punktów sprzedaży dopalaczy.

W czerwcu br. w mediach ukazała się informacja na temat zlikwidowania przez policję dwóch sklepów internetowych z dopalaczami. Działania te były efektem śledztwa wszczętego po śmierci 16-latka, który zmarł po zażyciu środków odurzających zakupionych w Internecie. Śledztwo ujawniło istnienie grupy przestępczej zajmującej się sprowadzaniem z Azji dopalaczy, przetwarzaniem ich, porcjowaniem i sprzedawaniem przez internetowe sklepy umieszczane na azjatyckich serwerach. Policjanci skutecznie zablokowali domeny, zatrzymali dilerów i zlikwidowali infrastrukturę sprowadzania i dystrybucji dopalaczy.

Działania dilerów nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych wykazują dużą dynamikę, stąd nieustannie należy analizować sytuację, by tworzyć odpowiednie narzędzie przeciwdziałania chroniąc zdrowie i życie osób przyjmujących, w tym szczególnie ludzi młodych.

W związku z tym chciałabym skierować do Pana Ministra pytania:

  1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości widzi możliwość zdelegalizowania grup substancji chemicznych, które stanowią podstawę produkcji dopalaczy wraz z ich pochodnymi, tak zwanymi analogami, by pojawiające się w nielegalnym obrocie kolejne modyfikacje chemiczne substancji psychoaktywnych podlegały od początku definicji nowych substancji psychoaktywnych i były objęte odpowiedzialnością karną?
  2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje możliwość podjęcia działań ukierunkowanych na tworzenie rejestru domen oferujących sprzedaż dopalaczy i blokowanie do nich dostępu?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close