Interpelacja w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

Interpelacja w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Przewlekłe przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest niejednokrotnie przyczyną zaburzeń somatycznych stanowiących nierozerwalny komponent choroby uzależnienia. Objawy chorobowe ujawniają się w funkcjonowaniu wielu narządów i układów. Można tu wymienić choroby układu odpornościowego, układu nerwowego, układu oddechowego, układu krążenia, układu wydzielania wewnętrznego, układu mięśniowo-szkieletowego, układu moczowo-płciowego, stłuszczenie wątroby, ostre i przewlekłe zapalenia wątroby oraz marskość, uszkodzenia skórne, zmiany pochodzenia infekcyjnego.

Skalę problemu określa fakt, iż np. według szacunkowych wskaźników liczbowych osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 800 tys., osób pijących szkodliwie – 2-2,5 mln, ponad 100 tys. osób jest uzależnionych od narkotyków. Rozwiązywanie szkód zdrowotnych, zarówno somatycznych jak i psychicznych, które stanowią konsekwencje przewlekłego stosowania substancji psychoaktywnych, stanowi wyzwanie odnoszące się do znaczącej części populacji osób chorych.

Personel medyczny w praktyce ma stały kontakt z osobami używającymi szkodliwie lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lecząc ich dolegliwości somatyczne. Taka sytuacja stawia wymaganie, by w procesie leczenia pacjenta uwzględniać także szerszy kontekst dolegliwości – obecność choroby, jaką jest uzależnienie. Niejednokrotnie lekarz jest pierwszą osobą, która może uświadomić pacjentowi, iż warunkiem skutecznego leczenia jest podjęcie farmakoterapii i psychoterapii uzależnienia.

Na podstawie informacji uzyskanych ze środowiska psychiatrów i psychoterapeutów uzależnień oraz przeglądu programów nauczania medycyny można sformułować wniosek, iż współczesne wyzwania związane z uzależnieniami wymagałyby rozszerzenia treści programów nauczania lekarzy o wybrane aspekty problematyki leczenia uzależnień, w tym m.in. diagnostykę, farmakoterapię uzależnień i potencjału uzależnieniowego leków, umiejętności motywowania i pierwszego kontaktu terapeutycznego z pacjentem uzależnionym.

Wydaje się, iż rozwijanie i aktualizowanie wiedzy studentów medycyny oraz personelu medycznego na gruncie problematyki uzależnień zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych może przynieść znaczące korzyści społeczne, zdrowotne i ekonomiczne.

W związku z tym chciałabym skierować do Pana Ministra pytania:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje dokonać przeglądu minimum programowego nauczania na kierunku lekarskim pod kątem potrzeby dodania treści poszerzających wiedzę i umiejętności na gruncie problematyki uzależnień?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania ukierunkowane na rozwój programów kształcenia podyplomowego lekarzy w obszarze leczenia uzależnień?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close