Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

W dniu 9 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

czynności postępowania przygotowawczego związane z popełnieniem przestępstw z art. 222 Kodeksu karnego [naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza], art. 223 Kodeksu karnego [czynna napaść na funkcjonariusza], art. 224 Kodeksu karnego [wywieranie wpływu na czynności służbowe], art. 226 Kodeksu karnego [znieważenie funkcjonariusza] najczęściej prowadzone są przez jednostkę policji, w której służbę pełni pokrzywdzony.

W takiej sytuacji dana jednostka policji skupia role organu wykonującego czynności postępowania przygotowawczego, pokrzywdzonego oraz świadków.

W moim przekonaniu trudno w tej sytuacji uniknąć wpływu relacji osobistych, koleżeńskich oraz służbowych pomiędzy osobami pełniącymi poszczególne, wymienione wyżej role w procesie karnym.

 

W związku z powyższym chciałam uzyskać odpowiedź na pytanie:

 

  1. Czy ministerstwo pracuje nad nowelizacją ustawy Kodeksu postępowania karnego? Jeżeli nie to dlaczego?
  2. Czy Pan Minister rozważa możliwość, by podczas prac nad nowelizacją ustawy uwzględnić przepis o treści: w stosunku do przestępstw określonych w art. 222, art. 223, art. 224 oraz art. 226 Kodeksu karnego, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest funkcjonariusz policji, postepowanie przygotowawcze prowadzą organy, których siedziba znajduje się w okręgu innego Sądu, niż miejsce popełnienia przestępstwa oraz siedziba jednostki, w której służbę pełni pokrzywdzony funkcjonariusz?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close