Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie nowelizacji kodeksu karnego

Interpelacja w sprawie nowelizacji kodeksu karnego

 

W dniu 12 grudnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie nowelizacji kodeksu karnego

Szanowny Panie Ministrze,

W Polsce wciąż przestępcy dopuszczający się  najbardziej okrutnych przestępstw otrzymują łagodne kary. Od dłuższego czasu Pan Minister zapowiada zaostrzenie kar za najpoważniejsze  i najbardziej brutalne przestępstwa. Do dziś jednak Ministerstwo nie zaprezentowało projektu ustawy. Proszę o następujące odpowiedzi:
1. Kiedy będzie gotowy projekt nowelizacji kodeksu karnego?
2. Kiedy projekt zostanie skierowany do Sejmu RP?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

W  dniu 17 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała  odpowiedź na interpelację w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego, uprzejmie wyjaśniam.

Ustosunkowując się do pytania zawartego w rzeczonej interpelacji, dotyczącego etapu prac legislacyjnych nad wprowadzeniem do ustawy z dnia Kodeks karny (Dz.U. z 2018r., poz. 2077, z późn. zm., dalej: k.k.), zapisów zaostrzających kary za najcięższe gatunkowo przestępstwa, należy podkreślić, że w Ministerstwie Sprawiedliwości stale prowadzone są prace w zakresie opracowania rozwiązań mających na celu zapewnienie racjonalnego i efektywnego stosowania instrumentów prawa karnego. Obecnie trwają prace legislacyjne, które mogą zasługiwać na miano kompleksowych w odniesieniu do kodeksu karnego, przewidują bowiem zasadniczą modyfikację wielu instytucji kształtujących reakcję prawnokarną na przypisane sprawcy przestępstwo. Jest to jedna z najpoważniejszych prób reformy obowiązującej kodyfikacji od czasu jej uchwalenia.

Założeniami planowanych zmian jest m.in. zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności, w taki sposób, by wysokość sankcji karnej grożącej za dany typ przestępstwa uwzględniała potrzebę surowej represji wobec sprawców tych czynów, które budzą silną społeczną potrzebę odpłaty i napiętnowania. Przewidziane w projekcie rozwiązania można zaszeregować w ramach trzech kategorii, które sprowadzają się do: przekwalifikowania niektórych zabronionych zachowań z czynów dotychczas będącymi występkami w zbrodnie; podwyższeniu granic ustawowego zagrożenia, a także wprowadzenia nowych kwalifikowanych typów czynów zabronionych.

Ratio legis projektowanych zmian, ma na celu także uelastycznienie katalogu kar i ukształtowanie instytucji wpływających na wymiar kary w taki sposób, że ukierunkowują one decyzję sądu w stronę ograniczenia możliwości korzystania z redukowania sankcji karnej lub rozszerzają możliwość zwiększenia represji karnej wobec sprawców przestępstw o atypowo wysokim stopniu karygodności. W katalogu kar utrzymano karę dożywotniego pozbawienia wolności, której stosowanie jest niezbędne z uwagi na potrzebę wykluczenia pewnej kategorii sprawców niebezpiecznych z życia społecznego. Stąd też w celu zapewnienia swobody orzeczniczej sądu i umożliwienia wymierzenia w pełni zindywidualizowanej kary, zgodnej z kodeksowymi zasadami jej wymiaru, w projekcie wydłużono karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc.

Reasumując należy podkreślić, że projekt nowelizacji znajduje się na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych w Ministerstwie Sprawiedliwości; aktualnie trwa szczegółowa i pogłębiona analiza odnośnie skutków projektowanej regulacji.

Jest także rzeczą oczywistą, iż intencją  Ministra Sprawiedliwości jest jak najszybsze skierowanie projektu nowelizacji pod obrady Sejmu, jednakże nie można tracić z pola widzenia reguł kształtujących porządek prac legislacyjnych oraz tego, iż termin ten jest uzależniony z jednej strony od przedstawienia stanowisk w ramach uzgodnień międzyresortowych, z drugiej natomiast od decyzji Rady Ministrów w przedmiocie porządku prac legislacyjnych.

 

 

                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                         Marcin Warchoł

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close