Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

W dniu 28 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Szanowna Pani Minister,

 

Zgodnie z art. 3. 1. Ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich świadczenie przysługujące w wysokości ustalonej w wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od 1 czerwca 2001 r., z uwzględnieniem waloryzacji przypadających w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2005 r., za każdy pełny miesiąc trwania pracy, o której mowa w art. 2, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy, od 1 czerwca 2005 r. wynosi 7,23 zł. za 1 miesiąc.

Ustanowione świadczenie powinno być godną rekompensatą  za poniesione krzywdy, jednak obowiązująca w ustawie kwota, w przeliczeniu na jeden dzień, jest niepokojąco niska.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytanie:

1.      Czy ministerstwo planuje prace nad nowelizacją ustawy, które uwzględniałyby zwiększenie kwoty świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close