Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W dniu 25 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pana Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje zasady dostarczania wody do naszych domów i mieszkań.

Jednoznaczne zapisy w art. 6 pkt. 1-6 tej ustawy obligują zakłady wodociągów w różnych miejscowościach do ich respektowania, jednak bardzo utrudniają codzienne życie niektórym polskim obywatelom.

Do mojego biura poselskiego zgłosił się Pan, którego sytuacja nie jest odosobniona. Pan mieszka w budynku wielorodzinnym, w którym jest  kilka wydzielonych mieszkań własnościowych. Wcześniej budynek ten miał jednego właściciela, dlatego też mimo podliczników  na wodę w każdym mieszkaniu, w jednym z nich jest licznik główny. Do tej pory mieszkańcy „zrzucali się” na wodę i dawali pieniądze właścicielowi mieszkania z licznikiem głównym. Niestety ta osoba zmarła, a jej spadkobiercy nie zamieszkują tej nieruchomości. Problem zapłaty za wodę zaczął być dla pozostałych lokatorów uciążliwy.

Miejski zakład wodociągowy – zgodnie z obowiązującym prawem – nie uznaje stanów podliczników. Z kolei mieszkańcy nie chcą zatrudnić zarządcy, bo widzą w tym niesprawiedliwe dla siebie koszty. Zatrudnienie zarządcy za 1000 zł rocznie w przeliczeniu na jedno mieszkanie, który tylko pobierałby opłaty za wodę (wynoszące dla jednego mieszkania około 400 zł rocznie) są dla nich zbyt wysokie.

Przyłączenie liczników – zgodnie z ustawą  – dla każdego mieszkańca wygeneruje jeszcze większe koszty około 30 tysięcy  złotych oraz wymaga szeregu zgód od sąsiadów i miasta na rozpoczęcie budowy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jeżeli tak to kiedy i w jakim zakresie?
  2. Czy ministerstwo widzi możliwość rozwiązania opisanej sytuacji bez konieczności ponoszenia przez mieszkańców, którzy chcą uczciwie i prosto płacić za wodę,  niepotrzebnych, dodatkowych kosztów?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close