Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Zapytanie w sprawie remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Zapytanie w sprawie remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

W dniu 4 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego  w sprawie remontu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Szanowny Panie Ministrze,

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku jest szkołą publiczną pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Elewacja budynku szkoły wymaga pilnego remontu.

W związku z powyższym, proszę  o odpowiedzi:

1. Kiedy konkretnie planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego?

2. Czy w związku z problemem związanym z wyłonieniem wykonawcy, planowane jest zwiększenie środków na remont elewacji tej placówki?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 11 marca 2019 r . Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie w sprawie  remontu elewacji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z otrzymanymi informacjami w chwili obecnej trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, które zakończą się uzyskaniem nowej decyzji pozwolenia na budowę. Ważność poprzedniego pozwolenia na budowę upłynęła w IV kwartale 2018 roku. Przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest na przełomie II i III kwartału 2019 roku. Zgodnie z zapewnieniami, wszczęcie postępowania nastąpi w miesiącu czerwcu. W ramach realizacji prac termomodernizacyjnych planowane jest również przeprowadzenie prac związanych z remontem elewacji budynku szkoły. Centrum Edukacji Artystycznej, które jest specjalistyczną jednostką nadzoru nad szkolnictwem artystycznym oraz wykonuje pewne zadania organu prowadzącego, zabezpieczyło środki finansowe na realizację tego zadania. Gdyby, po otwarciu ofert, okazało się, że środki zabezpieczone na dokonanie prac remontowych nie wystarczają na pokrycie kosztów remontu, to rozważona zostanie możliwość ich zwiększenia.

Korzystając z okazji, bardzo dziękuję za zainteresowanie sprawami szkolnictwa artystycznego oraz przekazuję wyrazy uszanowania.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close