Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

W dniu 13 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Od kilku miesięcy pracownicy sądów protestują przeciwko niskim zarobkom. Jak twierdzi Pani, która zgłosiła się do mojego biura poselskiego, jako starszy sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni,  mając 35-letni staż pracy zarabia 3400 zł brutto.

Praca w sądzie – jak doskonale Pan Minister wie – wymaga szczególnej skrupulatności i zaangażowania. To właśnie od zwykłych urzędników sądowych zależy jak dany sąd funkcjonuje i czy zachowane są wszystkie procedury formalne dotyczące sprawy.

Pracownicy sądów często, ze względu na bezpośrednią pracę z interesantami, narażeni są na ogólną krytykę wymierzoną w sądy i wysłuchiwanie pretensji dotyczących całego sądownictwa.

W zmianach systemu sądowego nie powinniśmy zapominać o pracownikach, których pensje przez ostatnie lata nie rosły. Przybywało im za to dodatkowej pracy związanej z brakami kadrowymi i przeładowaniem sądów zbyt dużą ilością jednocześnie toczonych spraw.

Trudne warunki pracy i brak motywacji finansowej sprawiają, że wykształceni i doświadczeni pracownicy nie chcą podejmować się pracy w sądach.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na pytania:

 

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników administracyjnych w sądach? Jeżeli tak to kiedy i na jakim poziomie? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

11 marca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

Dążąc do podwyższenia poziomu wynagrodzeń pracowników sądów w grupie urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. został powołany Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.Urz.Min.Sprawiedl. z 2018 r. poz. 194
z późn. zm.). Celem pracy Zespołu jest opracowanie założeń do projektu ustawy kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników sądów powszechnych i prokuratury. Wypracowane przez Zespół rozwiązania mają umożliwić reformę m.in. systemu wynagradzania pracowników sądów i prokuratury.

Minister Sprawiedliwości w ramach dialogu z przedstawicielami związków zawodowych porusza kwestie wysokości wynagrodzeń pracowników sądów. W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarte zostało pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych porozumienie, w którym ustalone zostały zasady podziału nagród za IV kwartał roku 2018 oraz podziału środków zaplanowanych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów w 2019 roku.

Informuję, że podczas prac nad projektem budżetu na rok 2020 – zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ww. porozumienia – sprawą priorytetową dla Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pozostają działania zmierzające do zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych.

 

Z poważaniem

                                                                                                                   z upoważnienia

                                                                                                             Ministra Sprawiedliwości

Michał Wójcik

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close