Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Aranowskiego dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.   o nawozach i nawożeniu

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji, przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne oraz wydzielają się gazy – cuchnące związki trujące, które w dużym stężeniu stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia człowieka.

W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w rozdziale 3 art.17. punkt  2 czytamy, że „Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt  lub środowisku”. W rzeczywistości bywa jednak inaczej. Nie wszyscy przestrzegają zapisów ustawy, ani nawet zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej nakazującego stosowanie nawozów zgodnie  z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rolnicy, dla których jednoznaczne uregulowanie tej materii, czyli wprowadzenie tzw. ustawy odorowej i zmian w istniejących uregulowaniach prawnych, jest kluczowe do poprawienia codziennego komfortu życia.

W związku z powyższym proszę o informacje:

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących odległości stosowania ciekłych nawozów naturalnych od  budynków mieszkalnych?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania oraz w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu uwzględniające zwiększenie i doprecyzowanie zapisów dotyczących czasu w którym można stosować ciekłe nawozy naturalne?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close