Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.

Interpelacja w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.

W dniu 26 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

W Polsce każdy pojazd samochodowy, który ma zostać włączony do ruchu drogowego, musi być zarejestrowany, przejść badanie techniczne oraz mieć ważną polisę OC.

Standardowe wyposażenie samochodu, a także fakt, że jest on sprawny sprawiają, że właściciel takiego pojazdu bez problemu może nim poruszać się po polskich drogach.

W odmiennej sytuacji są kierowcy biorący udział w legalnych wyścigach samochodowych, organizowanych m.in. przez Polski Związek Motorowy, od których zgodnie z prawem wymaga się nie tylko aktualnego przeglądu samochodowego. Muszą oni  także – zgodnie z wymogami organizatorów wyścigów – zamontować klatkę bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami pojazdy wyposażone w klatkę bezpieczeństwa, nawet z homologacją zamontowaną przez przeszkolonego fachowca, nie mogą uzyskać pozytywnego wyniku badania technicznego. W praktyce miłośnicy samochodowych rajdów, chcąc wziąć udział w zawodach, muszą przewozić samochody specjalnymi lawetami, co generuje znaczne koszty.

W związku z powyższym proszę o informację:

 

  1. Czy ministerstwo planuje uregulowanie kwestii związanych z dopuszczeniem do ruchu drogowego samochodów osobowych z klatką bezpieczeństwa wykorzystywanych w legalnych wyścigach?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

26 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie dopuszczenia pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego,
przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz Regulaminem nr 21 EKG ONZ dotyczącym jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza, wyposażenie pojazdu samochodowego w klatkę bezpieczeństwa nie ma wpływu na dopuszczenie do ruchu drogowego, o ile:
 pojazd nie zagraża bezpieczeństwa osób nim jadących lub innych uczestników ruchu drogowego, nie narusza porządku na drodze i nie naraża kogokolwiek na szkodę,
 zapewnia dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu,
 nie posiada wystających, spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu,
 nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wejścia, wyjścia w tym też wyjścia bezpieczeństwa,
 wewnętrzna część dachu, w części położonej nad pasażerami lub przed nimi, nie powinna mieć niebezpiecznych nierówności ani ostrych krawędzi skierowanych do tyłu lub w dół.
W przypadku pojazdów biorących udział w rajdach, zakres zmian konstrukcyjnych bywa zróżnicowany, często naruszający właściwe przepisy w sprawie warunków technicznych i wyposażenia. Tak zwana „klatka bezpieczeństwa” jest jedną z prostszych zmian konstrukcyjnych jaka występuje w pojazdach biorących udział w rajdach. Uprawnieni diagności w trakcie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdu, jak i organa kontroli ruchu drogowego weryfikują spełnienie warunków technicznych i w przypadku stwierdzenia niezgodności podejmują stosowane działania.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie planuje prac legislacyjnych mających na celu zmianę obowiązujących przepisów w kwestii związanych z dopuszczeniem do ruchu drogowego samochodów osobowych z klatką bezpieczeństwa.

Łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close