Interpelacja w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną

Interpelacja w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną

W dniu 28 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Do mojego biura poselskiego wpłynęła petycja pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną, których marzeniem jest zahamowanie postępu choroby i powrót do aktywności.

W tym rodzaju białaczki zasadnicze znaczenie ma stosowanie farmakoterapii. Obecnie istnieje przełomowa terapia ratująca życie chorym – lek przeciwnowotworowy Iclusid zawierający substancję czynną ponatynib. Dla niektórych pacjentów jest on ostatnią szansą na dalsze życie, co potwierdzają zarówno badania, jak i opinie lekarzy prowadzących.

Niestety lek ten jest bardzo drogi. Do końca roku 2018  producent leku w ramach Programu Darowizn przekazywał lek 74 najbardziej potrzebującym pacjentom.

Dzisiaj program już nie działa, a lek podawany jest tylko w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Jednak, jak twierdzą pacjenci,  przeciągające się procedury i trudności finansowe RDTL sprawiają, że nie wszystkie szpitale mogą zapewnić finansowanie leczenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje zmianę w rozszerzeniu dostępu do leku przeciwnowotworowego Iclusid zawierającego substancję czynną ponatynib i zapewnienia jego refundacji pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną?
  2. Czy w roku 2019 ministerstwo planuje wprowadzić refundację innych terapii dla pacjentów cierpiących na przewleką białaczkę limfocytową?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close