Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

Szanowny Panie Ministrze,

rząd Mateusza Morawieckiego dba o interes osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podpisano już porozumienie pomiędzy PFRON a PKP S.A. w sprawie promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz m.in. przeszkolenia pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością czy też dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb.

Obecnie osoby uprawnione mogą nabyć bilet ulgowy tylko w klasie II, jest to regulacja ustawowa, wynikająca z art. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta została uchwalona w 1992 roku; ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalono pięć lat później, w 1997 roku; natomiast Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została ratyfikowana przez Polskę już siedem lat temu, w 2012 roku.

Do mojego biura poselskiego docierają zapytania osób z niepełnosprawnościami a także ich opiekunów (towarzyszących w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powyżej 13 roku życia) lub przewodników towarzyszących w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, a także seniorów – dotyczące możliwości nabywania biletów ulgowych w klasie I, w transporcie publicznym.

PKP Intercity S.A. posiada w swojej ofercie tzw. „Bilet dla Seniora”, który przewiduje ulgę również w klasie I. W wielu miastach i gminach osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny) korzystają z darmowej komunikacji miejskiej.

Trzeba też zauważyć, że PKP Intercity S.A., dbając o pasażerów niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej, zamieszcza informacje: „w pociągach uruchamianych przez Spółkę PKP Intercity… rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnością… jeden przedział w wagonie klasy 2 w każdej relacji…”.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo rozważa ustawowe uregulowanie kwestii biletów dla osób z niepełnosprawnościami a także ich opiekunów i rozszerzenie tych uprawnień również o klasę I?

  2. Czy dotychczasowe ulgi przeznaczone dla pasażerów ze znacznym stopniem niepełnosprawności można byłoby poszerzyć o pasażerów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

  3. Czy jest możliwe zwiększenie ilości miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami dla każdej relacji? Należy pamiętać, że osoby niewidzące bądź z niepełnosprawnością umysłową nierzadko podróżują z opiekunem, któremu powinno przysługiwać miejsce obok osoby, którą się opiekuje.

  4. Czy jest możliwe, by  rezerwacje dla osób niepełnosprawnych były odblokowywane wcześniej niż na dwa dni przed planowym odjazdem pociągu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close