Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Zapytanie w sprawie remontu stacji transformatorowych.

Zapytanie w sprawie remontu stacji transformatorowych.

W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie remontu stacji transformatorowych.

Szanowny Panie Ministrze,

Elewacje stacji transformatorowych w Gdańsku wymagają pilnego remontu. Odpada z nich tynk. Pokryte są także graffiti.  Taki wygląd stacji negatywnie wpływa na estetykę różnych miejsc w Gdańsku.

Pilnego remontu elewacji wymagają stacje:
1. Drużyn Strzeleckich T-1647,
2. Warszawska 44 T – 1836,
3. Piecewska 20 T – 1642,
4. Małomiejska T-1085,
5. Ołowianka 1102,
6. Cebertowicza T-1138,
7. Hucisko T-317082,
8. Szopy T-1999,
9. Powstańców Warszawskich T-1679,
10. Hoża 11 T- 1509.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

 

  1. Czy jest możliwe uwzględnienie remontu wyżej wymienionych stacji  transformatorowych w 2019 roku?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 25 kwietnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie w sprawie remontu stacji transformatorowych

Wszystkie stacje transformatorowe poddawane są cyklicznym oględzinom. Na podstawie oceny stanu technicznego oraz na podstawie dostępnego budżetu obiekty kwalifikowane są do planu remontów. W pierwszej kolejności naprawiane są te elementy stacji, które bezpośrednio mogą powodować zagrożenia lub wpłynąć na awaryjność sieci.
Stan obiektów wymienionych w zapytaniu został oceniony pod względem technicznym i wygląda następująco:
1. T-1647 Drużyn Strzeleckich – stacja zakwalifikowana do remontu, w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, prace wykonamy do końca 2019 r.
2. T-1836 Warszawska 44 – stacja zakwalifikowana do remontu na podstawie wcześniejszej oceny stanu technicznego, remont elewacji zrealizowany w marcu 2019 r.
3. T-1642 Piecewska 20 – stacja nie wymaga pilnej naprawy. Planowany termin realizacji w 2020/2021 r.
4. T-1085 Małomiejska – stacja zakwalifikowana do remontu. Planowany termin realizacji w 2019/2020 r.
5. T-1102 Kępa ZE (w interpelacji „Ołowianka”) – stacja zakwalifikowana do remontu. Planowany termin realizacji w 2019 r.
6. T-1138 Cieszyńskiego 14 (w interpelacji „Cebertowicza”) – stacja zakwalifikowana do remontu. Planowany termin realizacji w 2020 r.
7. T-317082 Hucisko – złącze kablowe ma zaledwie 3 lata, niestety zostało pomalowane graffiti – w najbliższym czasie zostanie przemalowane.
8. T-1999 Szopy – stacja zakwalifikowana do remontu. W roku 2017 wykonaliśmy naprawę dachu, planowany termin poprawy elewacji w 2020/2021 r.
9. T-1679 Powstańców Warszawskich – stacja zakwalifikowana do remontu. Planowany termin realizacji w 2020 r.
10. T-1509 Kino Stogi (w interpelacji „Hoża”) – stacja zakwalifikowana do remontu. Planowany termin realizacji w 2019 r.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Energii
Tadeusz Skobel
podsekretarz stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close