Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie budowy drogi Via Maris

Interpelacja w sprawie budowy drogi Via Maris

W dniu 4 czerwca Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy drogi Via Maris.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Z roku na rok gęstość ruchu ulicznego systematycznie wzrasta. Szlak drogowy Władysławowo-Gdynia jest w sezonie letnim ciągle zakorkowany.  Zarówno mieszkańcy powiatu puckiego czy wejherowskiego, jak i turyści muszą zmagać się z wielogodzinnymi korkami ciągnącymi  się już od Gdyni do samego Półwyspu Helskiego. Wracając z pracy w centrum Trójmiasta, mieszkańcy powyższych powiatów przeżywają prawdziwą gehennę, a powrót do domu trwa niekiedy kilka godzin. Problem narasta w weekendy, gdzie zwykły rekreacyjny  wyjazd nad morze przeradza się w wielogodzinne stanie w korku.

Mieszkańcy Gdyni, Rumi, Redy, Pucka ogromne nadzieje pokładają w obietnicę budowy drogi Via Maris, która ma połączyć Gdynię z Władysławowem. Budowa tej trasy umożliwiłaby utworzenie sprawnego połączenia północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Dzięki temu zmniejszy się ruch w centrach: Gdyni, Rumi, Redy czy Pucka, a drożność  na trasie do Władysławowa wzrośnie.

Informacja, że planowana inwestycja nie ruszyła z etapu koncepcyjnego, budzi w mieszkańcach powiatu wejherowskiego i puckiego uzasadnione obawy, że droga Via Maris nie powstanie. Ogromne rozczarowanie mieszkańców wynika z faktu, że brak jakichkolwiek konkretów na temat budowy tej trasy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Proszę o informację, kiedy rozpocznie się realizacja budowy Via Maris?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

26 sierpnia 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie budowy drogi Via Maris.

Informuję, że rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją obecnie przed resortem infrastruktury. Sprawna i dobrze funkcjonująca, posiadająca odpowiednie parametry techniczne oraz odpowiednio poprowadzona (zlokalizowana) infrastruktura transportowa, w tym w szczególności drogowa, stanowi bardzo ważny czynnik szeroko rozumianego rozwoju regionów jak i całego kraju.
Budowa trasy Via Maris znajduje się obecnie na wczesnym etapie prac koncepcyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, że każda nowa inwestycja lub większa przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej to przedsięwzięcia skomplikowane, poprzedzone m.in. analizą wielokryterialną, obejmującą przede wszystkim aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Wynikiem m.in. takiej analizy jest ustalenie kilku wariantów usytuowania drogi, z których jeden zostaje rekomendowany właściwemu terytorialnie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który w drodze decyzji administracyjnej określa ostateczny przebieg inwestycji.
Niemniej jednak, przebieg trasy Via Maris, przez teren miasta Gdynia, wymaga uzgodnienia z Prezydentem miasta Gdynia. Co do zasady, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Kwestia ta uwzględniać będzie również warianty rozwiązań komunikacyjnych w okolicach i na północ od Gdyni, w tym powiązanie z inwestycjami zapewniającymi dostęp do portu morskiego w Gdyni.
W związku z powyższym, do czasu zakończenia powyższych prac i uzgodnień, nie jest możliwe przedstawienie szczegółowego i jednoznacznego harmonogramu prac inwestycyjnych oraz pozostałych informacji dotyczących trasy Via Maris. Dodatkowo resort informuje, że oczekuje obecnie na określenie ostatecznych możliwych do przeznaczenia na drogi krajowe limitów środków na kolejne lata. Informacja ta będzie również miała wpływ na decyzje podejmowane w tej sprawie.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że resort infrastruktury, w trybie stałym, prowadzi monitoring bieżących potrzeb inwestycyjnych na sieci dróg krajowych. Aktualnie w województwie pomorskim prowadzonych jest szereg inwestycji drogowych, w tym na drodze ekspresowej S6. Ukończenie i oddanie do ruchu tych inwestycji przyczyni się do poprawy funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego w województwie pomorskim, zapewniając płynność ruchu, skrócenie czasy podróży, a przede wszystkim zwiększą poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber
Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close