Interpelacja w sprawie edukacji diabetologicznej

Interpelacja w sprawie edukacji diabetologicznej

W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie edukacji diabetologicznej.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2019 przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dotyczącej świadomości osób chorujących na cukrzycę w zakresie prawidłowej iniekcji insuliny, wiedza polskich pacjentów diabetologicznych jest bardzo niska. Mimo wieloletnich działań edukacyjnych Stowarzyszenia Diabetyków, takich jak: warsztaty edukacyjne czy akcje społeczne, problem braku dostępu do edukacji diabetologicznej wciąż istnieje. Brak wiedzy wywołuje u pacjentów negatywne skutki, co naraża nie tylko ich zdrowie, lecz również państwo na dodatkowe koszty związane, np. z koniecznością leczenia powikłań. Z otrzymanych przeze mnie  informacji wynika, że większość pacjentów nie stosuje się do tak podstawowej zasady, jaką jest jednokrotne używanie jednorazowych igieł służących do iniekcji insuliny. W celu uzyskania podstawowej wiedzy wielu pacjentów kieruje się do źródeł pozamedycznych, takich jak: Internet, porada znajomego, czy nawet własna intuicja.

Edukacja diabetologiczna jest wciąż pomijana w kontekście prawidłowego prowadzenia pacjenta chorego na cukrzycę. Niestety porada diabetologiczna nie jest świadczeniem oddzielnie kontraktowanym   w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Chorzy często nie posiadają wystarczającej wiedzy, a brak środków finansowych jeszcze pogłębia negatywne skutki nieprawidłowego leczenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy świadczenie porady diabetologicznej zostanie oddzielnie zakontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego?
  2. Jakie działania zostaną podjęte w sprawie poprawy edukacji diabetologicznej?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close