Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią.

Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią.

W dniu 3 lipca Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie poszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Po raz kolejny zwracam się do Pana Ministra z prośbą o działania w sprawie pacjentów z chorobami gruczołu krokowego. W opublikowanym 30 kwietnia br. obwieszczeniu w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które weszło w życie od 1 maja br., nadal w programie lekowym „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią nie ma leku Xtandi (enzalutamid)

Z przedstawionych mi przez Sekcję Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”  informacji wynika, że istniejący w programie lekowym Zytiga (octan abirateronu) nie zawsze jest skuteczny i dlatego stowarzyszenia skupiające chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego od miesięcy postulują poszerzenie programu lekowego w tym zakresie.

Dlatego od miesięcy stowarzyszenia skupiające chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego postulują poszerzenie programu lekowego w tym zakresie.

W związku z powyższym proszę o następujące odpowiedzi:

  1. Dlaczego nadal nie podjęto decyzji o poszerzeniu programu lekowego (ICD-10 C-61) przed chemioterapią o lek Xtandi (enzalutamid)?
  2. Kiedy pacjenci mogą liczyć na wprowadzenie leku Xtandi (enzalutamid) do rozszerzonego programu lekowego (ICD-10 C-61) przed chemioterapią?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close