Interpelacja w sprawie Centralnego Biura Projektowego.

Interpelacja w sprawie Centralnego Biura Projektowego.

W dniu 4 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie Centralnego Biura Projektowego, które obsługiwałoby sektor morski Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz cały  Państwowy Sektor Stoczniowy będący w gestii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Z rozmów – które odbyłam ze specjalistami z branży – wynika, że sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego nie jest optymistyczna. Większość światowej produkcji tej branży odbywa się nie tyle poza Polską, ile nawet Europą.

Europejscy producenci chcąc zaistnieć na rynku stoczniowym, skupiają się w grupy kapitałowe, mające potencjał projektowy lub produkcyjny  lub łącząc te dwie właściwości.

Według przekazanych mi informacji w  Polsce najlepsze efekty w tym zakresie ma Gdańska Stocznia Remontowa jednak to zdecydowanie za mało, żebyśmy mogli mówić o konkurencyjności Polski na rynku w tym zakresie.

Dlatego niezwykle istotna wydaje się konsolidacja sektora Morskiego Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz sektora Ministerstwa Gospodarki Morskiej i skoncentrowanie decyzji projektowej dla całej grupy w jednym, własnym  biurze projektowym, które będzie zainteresowane wynikiem finansowym całej grupy.

Przekazywanie losu polskiego przemysłu stoczniowego w ręce prywatnych biur projektowych jest działaniem przeciwko budowaniu potęgi polskiej gospodarki w tej branży.

Własne biuro projektowe może nie tylko zapewnić odpowiedni poziom innowacyjności projektów, a tym samym być naprawdę konkurencyjne na rynku, ale przede wszystkim może być gwarantem odpowiedniego nadzoru na każdym etapie projektu, jak też i wykonywania zleceń.

Centralne Biuro Projektowe, znające doskonale polskie zaplecze gospodarcze, będzie najczęściej wybierać polskich producentów, co niewątpliwie przełoży się również na wzrost polskiej gospodarki.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Kto jest odpowiedzialny w Polsce za przemysł okrętowy całego Państwowego sektora?
  2. Jakie działania podejmuje Polska, by odbudować przemysł stoczniowy?
  3. Czy obydwa ministerstwa planują stworzenie Centralnego Biura Projektowego, które obsługiwałoby sektor morski Polskiej Grupy Zbrojeniowej i sektor będący w gestii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close