Interpelacja w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

Interpelacja w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

Szanowny Panie Ministrze,

Ze względu na starzenie się naszego społeczeństwa, ale również rosnące zanieczyszczenie powietrza w naszych aglomeracjach miejskich, lawinowo rośnie liczba osób wymagających wspomagania oddechu za pomocą respiratora.

Z prośbą o interwencję związaną z limitami świadczeń domowej wentylacji mechanicznej w kontraktach zgłosił się do mnie Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. W swojej prośbie piszą, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania, z roku na rok ze względu na przekraczanie przez świadczeniodawców obowiązujących kontraktów, rośnie także liczba pacjentów niesfinansowanych w ramach wentylacji mechanicznej udzielanej w warunkach pozaszpitalnych. Liczba takich pacjentów w roku 2018 wyniosła 2654 osoby.

Dowodzą, że nie uwzględnienie przez NFZ rosnących kosztów świadczenia w swoich planach finansowych powoduje pojawienie się u świadczeniodawców nadwykonań prawie od pierwszych dni obowiązywania nowych umów. Tymczasem Fundusz nie gwarantuje zwrotu kosztów leczenia pacjentów, którzy nie mieszczą się w określonych limitach.

Najwięcej zaległości wobec świadczeniodawców mają oddziały NFZ w województwach dolnośląskim i małopolskim. Niepokoi również sytuacja na Lubelszczyźnie i w województwie warmińsko-mazurskim. Skierowane przez Ministra Zdrowia w ubiegłym roku we wrześniu pismo do Prezesa NFZ, w którym wskazana została pilna potrzeba priorytetowego potraktowania świadczenia wentylacji mechanicznej, odniosło skutek jedynie w połowie województw.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy po skierowaniu przez Ministra Zdrowia pisma do Prezesa NFZ prowadzony był dalszy nadzór kontrolujący zaległości NFZ wobec świadczeniodawców?

  2. Czy znana jest Panu Ministrowi obecna sytuacja opisanego przeze mnie problemu?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiecan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close