Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie programu „Czyste powietrze”.

Interpelacja w sprawie programu „Czyste powietrze”.

W dniu 4 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie programu „Czyste powietrze”.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Kiedy we wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze wiele osób przyjęło go z entuzjazmem i nadzieją  na zmiany w zakresie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.

Za cel tego projektu przyjęto bowiem ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Dlatego, zgodnie z ideą programu, zaczęto dofinansowywać wymianę starych pieców emitujących wiele zanieczyszczeń na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dodatkowo dotacjami objęto również przeprowadzanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych,  budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Właściciele mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymują dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nie mam wątpliwości, że program ten potrzebny jest w całej Polsce a dodatkowo wyjątkowego znaczenia nabiera na terenach szczególnie chronionych, gdzie mamy specyficzne nabrzeże m.in. na Półwyspie Helskim. Tam wielu mieszkańców posiada na własność domy jednorodzinne, w których znajdują się przestarzałe piece emitujące do środowiska niepotrzebne zanieczyszczenia. Wiele domów wymaga również prac termomodernizacyjnych.

Z informacji, które otrzymałam w większości nieruchomości na tym terenie przez 3 miesiące w roku, w sezonie letnim, prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi turystom. To według mieszkańców uniemożliwia im skorzystanie z dofinansowania w ramach programu czyste powietrze.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

  1. Czy rząd przewiduje jakieś formy dofinansowania do wymiany starych pieców i termomedernizacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarczą jedynie przez część roku?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 9 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie programu „Czyste powietrze”.

Odnosząc się do interpelacji pani poseł Małgorzaty Zwiercan z 16 lipca 2019 r., w sprawie programu „Czyste powietrze”, przedstawiam, co następuje.

  1. Czy rząd przewiduje jakieś formy dofinansowania do wymiany starych pieców i termomodernizacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza jedynie przez część roku?
  1. Czy rząd planuje zmiany, które umożliwią mieszkańcom, a zarazem przedsiębiorcom polskiego nabrzeża skorzystanie z Programu Czyste Powietrze?

W ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” z zakresu dofinansowania wyłączona jest powierzchnia jednorodzinnego budynku mieszkalnego zajmowana na prowadzenie działalności gospodarczej. Według definicji przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych w Programie pomniejszana jest proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku, gdy powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30%, to wówczas budynek traci funkcje budynku mieszkalnego i nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu. Według prawa konkurencji Unii Europejskiej „działalność gospodarcza” jest rozumiana bardzo szeroko, jako oferowanie usług lub towarów na rynku. Wynajmowanie pokoju należy więc uznać za działalność gospodarczą, także wówczas gdy działalność taka nie jest zarejestrowana.

Przy określaniu powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej należy uwzględniać również czas. Przykładowo, jeśli pokój/pokoje o powierzchni 40 m2 służy działalności gospodarczej przez 3 miesiące w roku, wówczas powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodarczej wynosi: 40 m2 x (3/12) = 10 m2.Określając powierzchnię wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej i czas jej wykorzystania do tego celu należy przyjąć wartości maksymalne, tj. takie, które nie zostaną w przyszłości przekroczone. Jeżeli w budynku przewidzianym do dofinansowania była już prowadzona w poprzednich latach działalność gospodarcza i będzie ona kontynuowana w podobnym rozmiarze, to określając zarówno powierzchnię, jak i czas można przyjąć średnią z ostatnich dwóch lat.

Program priorytetowy „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą, zaplanowaną na 10 lat, wspierającą wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe – na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program jest udoskonalany w trakcie jego wdrażania, ostatnia zmiana została wprowadzona pod koniec lipca 2019 roku. Celem dokonywanych zmian jest zwiększenie efektywności i skuteczności Programu oraz ułatwienie dostępu dla potencjalnych beneficjentów.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

  

                                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem

 

                                                                                                                                                                                                                  Z up. Ministra

Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close