Interpelacja w sprawie programu „Czyste powietrze”.

Interpelacja w sprawie programu „Czyste powietrze”.

W dniu 4 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie programu „Czyste powietrze”.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Kiedy we wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze wiele osób przyjęło go z entuzjazmem i nadzieją  na zmiany w zakresie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju.

Za cel tego projektu przyjęto bowiem ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Dlatego, zgodnie z ideą programu, zaczęto dofinansowywać wymianę starych pieców emitujących wiele zanieczyszczeń na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dodatkowo dotacjami objęto również przeprowadzanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych,  budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Właściciele mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymują dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nie mam wątpliwości, że program ten potrzebny jest w całej Polsce a dodatkowo wyjątkowego znaczenia nabiera na terenach szczególnie chronionych, gdzie mamy specyficzne nabrzeże m.in. na Półwyspie Helskim. Tam wielu mieszkańców posiada na własność domy jednorodzinne, w których znajdują się przestarzałe piece emitujące do środowiska niepotrzebne zanieczyszczenia. Wiele domów wymaga również prac termomodernizacyjnych.

Z informacji, które otrzymałam w większości nieruchomości na tym terenie przez 3 miesiące w roku, w sezonie letnim, prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi turystom. To według mieszkańców uniemożliwia im skorzystanie z dofinansowania w ramach programu czyste powietrze.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

  1. Czy rząd przewiduje jakieś formy dofinansowania do wymiany starych pieców i termomedernizacji w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarczą jedynie przez część roku?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close