Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie programu Senior+ 

Interpelacja w sprawie programu Senior+ 

W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie programu Senior+.

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie, dlatego zapewnienie polskim seniorom jak najlepszej opieki społecznej, zdrowotnej i godnych warunków życia powinno być jednym z naszych priorytetowych celów.

Wszyscy stajemy przed ważnymi wyzwaniami, jakimi są propagowanie aktywności wśród osób starszych oraz zapewnienie  oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej najlepiej dopasowanej do potrzeb tej grupy społecznej.

Nie mam wątpliwości, że Rząd Zjednoczonej Prawicy  podjął już szereg działań, które niewątpliwie poprawiły codzienność najstarszej grupy polskich obywateli.

Jednym z funkcjonujących już rozwiązań, cały czas doskonalonym, jest rządowy program Senior+. Zgodnie z jego zapisami gmina musi wnieść wkład własny, by otrzymać środki z budżetu państwa.

Niestety są gminy m.in. Gmina Kępice w województwie pomorskim, która należy do 500 najbiedniejszych gmin w Polsce. Problemem gminy Kępice i wielu gmin ubogich jest duża lesistość, w Kępicach wynosząca prawie 63%. W związku m.in. z niskimi wpływami z podatków, gminy nie stać na poniesienie wymaganych kosztów ze środków własnych, np.  na utrzymanie Dziennego Domu Senior+. Jest to więc przykład na to, że małe, biedne gminy w rzeczywistości nie mogą być realnym uczestnikiem rządowego programu, a przecież na ich terenie mieszka również wielu seniorów, którym tego rodzaju miejsce jest bardzo potrzebne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy ministerstwo planuje zmianę zapisów programu Senior+ tak, by zwiększone zostało finansowanie na funkcjonowanie Domów Seniora dla samorządów z niskimi wskaźnikami podatkowymi na mieszkańca?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

2 sierpnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Uprzejmie informuję, że od 2017 r. w programie obniżono wysokość wkładu własnego, wymaganego od jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki umożliwieniu tworzenia w ramach programu małych placówek – Klubów Senior+ – gminy o niższych dochodach również mogą wziąć udział w programie. Obecnie jednostki samorządu, ubiegające się o udział w programie, muszą posiadać jedynie 20% wkładu własnego, aby otrzymać środki na utworzenie Domu, czy Klubu Senior+ (odpowiednio 75 tys. zł, aby otrzymać 300 tys. zł lub 37,5 tys. zł, aby otrzymać z programu 150 tys. zł). W przypadku dofinansowania na działalność bieżącą placówek, dotacja może stanowić do 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w zakresie zwiększenia środków finansowych na utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ – dla gmin o niższych dochodach – nie przewiduje się zmian w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo realizuje również program „Opieka 75+”, który jest skierowany do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, zamieszkujących tereny małych gmin. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez wsparcie gmin w realizacji ich zadania własnego wynikającego z art . 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze:

– samodzielnie, tj. przez pracowników urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej lub innych gminnych jednostek organizacyjnych, bądź

– poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Gminy, które przystępują do realizacji programu mogą uzyskać finansowe wsparcie
w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób
w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ponadto, od bieżącego roku program realizowany jest w rozszerzonej formie,
tzn., że jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close