Interpelacja w sprawie sytuacji osób starszych na rynku pracy.

Interpelacja w sprawie sytuacji osób starszych na rynku pracy.

w dniu 9 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie sytuacji osób starszych na rynku pracy

 

Szanowna Pani Minister,

 

Obecnie, osoby starsze, czyli zgodnie z ustawową definicją osoby, które ukończyły 60 rok życia, stanowią już blisko jedną czwartą polskiego społeczeństwa i ich liczba dynamicznie wzrasta. Mimo, że jest to grupa społeczna pod wieloma względami niezwykle zróżnicowana, nie mam wątpliwości, że część seniorów –  póki pozwalają  im na to siły i zdrowie – chce pozostać aktywnym uczestnikiem rynku pracy.

Niestety jednak, wielu pracodawców wciąż nie dostrzega wartości, jak m.in. wiedza i doświadczenie, jakie do jego przedsiębiorstwa może wnieść zatrudnianie seniorów. Pomimo nawet istniejącej ochrony prawnej w dalszym ciągu dochodzi do przypadków dyskryminowania osób starszych na rynku pracy. Co więcej, jako starszych, mniej rozwojowych,  postrzega się nie tylko osoby zbliżające się lub osiągające wiek emerytalny, ale nawet pracowników w wieku 50, 55 lat.

W sytuacji obecnych prognoz demograficznych, jednoznacznie wskazujących na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, aktywizacja zawodowa i wzrost wskaźnika zatrudnienia osób starszych powinna być jednym z priorytetów prowadzonej polityki.

 

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo realizuje działania zmierzające do wsparcia osób starszych na rynku pracy? Jeśli tak to jakie? Jeśli nie to dlaczego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close